• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bufaz: ‘We gaan ervoor zorgen dat ‘Hoop voor Kinderen’ nooit meer kinderen opvangt’

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Er vallen steeds meer lijken uit de kast in de zaak van het tehuis Stichting Hoop voor Kinderen, waarvan de 35 pupillen zaterdag halsoverkop elders zijn ondergebracht nadat ernstige misstanden aan het licht waren gekomen. Romana Bron, hoofd bij het Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz), zegt tegen de Ware Tijd dat het tehuis al een poos in het vizier stond. “Wij moeten nu kijken hoe we dit gaan aanpakken. Sowieso is het een eyeopener voor ons. We mogen nu geen moment meer sluimeren en moeten samenwerken met andere organisaties, maar kunnen niet in actie komen zonder Jeugdzaken.”

Bron maakt duidelijk

dat alle schakels binnen het netwerk van kinderbescherming constant bezig moeten zijn. “We moeten nagaan hoe we het beter kunnen laten gaan voor de kinderen.” Bufaz heeft  onder meer als taak de rechten van kinderen in Suriname te beschermen.  Bron zegt dat het bureau inzet op sluiting van het kindertehuis. “We gaan ervoor zorgen dat ‘Hoop voor Kinderen’ nooit meer kinderen opvangt.”

“We moeten nagaan hoe we het beter kunnen laten gaan voor de kinderen”

Bevrijd

Gezien de misstanden – lichamelijke en geestelijke mishandeling, afzondering en kinderen als straf geen eten geven en niet naar school sturen – was de situatie niet langer

houdbaar en werd besloten de pupillen naar veilige plekken over te brengen. De kinderen die, zoals ze het zegt, zijn “bevrijd uit de benarde situatie” wordt gemonitord.

Ze vertelt dat de pupillen hebben gezongen en gedanst uit blijdschap toen ze door hadden dat ze werden bevrijd. Er wordt nog met  ze gesproken. Hen is uitgelegd dat, zoals ze zijn behandeld, afkeurenswaardig  is. Ook is hen beloofd hun situatie beter te maken.

Naar oma

De eerste vermoedens dat zaken niet goed verliepen, zijn ontstaan toen Bufaz één van de meisjes uit het tehuis wilde halen om te plaatsen bij haar grootmoeder, die had aangeboden houdbaar en werd besloten de pupillen naar veilige plekken over te brengen. De kinderen die, zoals ze het zegt, zijn “bevrijd uit de benarde situatie” wordt gemonitord.

Ze vertelt dat de pupillen hebben gezongen en gedanst uit blijdschap toen ze door hadden dat ze werden bevrijd. Er wordt nog met  ze gesproken. Hen is uitgelegd dat, zoals ze zijn behandeld, afkeurenswaardig  is. Ook is hen beloofd hun situatie beter te maken.

Naar oma

De eerste vermoedens dat zaken niet goed verliepen, zijn ontstaan toen Bufaz één van de meisjes uit het tehuis wilde halen om te plaatsen bij haar grootmoeder, die had aangebodende zorg van haar kleinkind op zich te nemen. Anteney C., voorzitter van de stichting en belast met de dagelijkse leiding van ‘Hoop voor Kinderen’, stond niet te springen om het kind af te staan.

Bron: “Het heeft heel veel voeten in de aarde gekost om het kind uit het tehuis te krijgen. Toen ze eindelijk kwam, had dat meisje een eczeem op het hoofd, zo groot als twee tennis ballen. Ook was haar haar kort geknipt en zat het vol luizen.”

Klokkenluider

Op 24 november 2022 maakte een klokkenluider melding van de misstanden bij het tehuis. Bufaz heeft toen het Korps Politie de zorg van haar kleinkind op zich te nemen. Anteney C., voorzitter van de stichting en belast met de dagelijkse leiding van ‘Hoop voor Kinderen’, stond niet te springen om het kind af te staan.

Bron: “Het heeft heel veel voeten in de aarde gekost om het kind uit het tehuis te krijgen. Toen ze eindelijk kwam, had dat meisje een eczeem op het hoofd, zo groot als twee tennis ballen. Ook was haar haar kort geknipt en zat het vol luizen.”

Klokkenluider

Op 24 november 2022 maakte een klokkenluider melding van de misstanden bij het tehuis. Bufaz heeft toen het Korps PolitieSuriname (KPS) ingeschakeld. Volgens rapportage van de politie was er in eerste instantie geen kind aangetroffen met brandwonden, zoals was gemeld. Maar op het moment dat de politieagenten zouden vertrekken, zagen ze drie kinderen vanuit een bovenraam zwaaiende bewegingen maken. De leiding van het tehuis had de kinderen dus verborgen.

Nadat de partner van Anteney C. was aangehouden en ingesloten, zijn de kinderen bedreigd geworden en werd hen bang maken tot norm verheven. Zo werden ze gedwongen om brieven te schrijven waarin ze aangeven dat ze ‘tante missen en verzoeken om haar vrijlating’, doelend op de levenspartner van Anteney C., die Suriname (KPS) ingeschakeld. Volgens rapportage van de politie was er in eerste instantie geen kind aangetroffen met brandwonden, zoals was gemeld. Maar op het moment dat de politieagenten zouden vertrekken, zagen ze drie kinderen vanuit een bovenraam zwaaiende bewegingen maken. De leiding van het tehuis had de kinderen dus verborgen.

Nadat de partner van Anteney C. was aangehouden en ingesloten, zijn de kinderen bedreigd geworden en werd hen bang maken tot norm verheven. Zo werden ze gedwongen om brieven te schrijven waarin ze aangeven dat ze ‘tante missen en verzoeken om haar vrijlating’, doelend op de levenspartner van Anteney C., diedoor de politie was opgepakt.

Bron zegt dat Bufaz toen het proces had ingezet met de jeugdofficier en de afdeling Jeugdzaken van het KPS om alle kinderen uit het tehuis te halen. Het was die periode dat de secretaris van de stichting, Sander Verkouter, alarm sloeg bij het bureau. Met zijn bewijsmateriaal werden de vermoedens bevestigd.

Financiën

Volgens bronnen van de Ware Tijd nam Anteney C. na werktijd enkele meisjes mee naar zijn privéwoning om de avond daar door te brengen. Dit gebeurde in de periode na het overlijden van zijn vrouw en voordat hij een relatie begon met zijn huidige vriendin. Verkouter door de politie was opgepakt.

Bron zegt dat Bufaz toen het proces had ingezet met de jeugdofficier en de afdeling Jeugdzaken van het KPS om alle kinderen uit het tehuis te halen. Het was die periode dat de secretaris van de stichting, Sander Verkouter, alarm sloeg bij het bureau. Met zijn bewijsmateriaal werden de vermoedens bevestigd.

Financiën

Volgens bronnen van de Ware Tijd nam Anteney C. na werktijd enkele meisjes mee naar zijn privéwoning om de avond daar door te brengen. Dit gebeurde in de periode na het overlijden van zijn vrouw en voordat hij een relatie begon met zijn huidige vriendin. Verkouterzei eerder tegen de krant dat beschuldigingen over seksueel misbruik puur speculaties en vermoedens zijn die hij kan bevestigen noch ontkennen.

Ook over de donaties hebben bestuursleden, die ook walgen van Anteney C. en zijn levenspartner, vragen. Verkouter roept alle donateurs op om onmiddellijk hun schenking ten behoeve van de kinderen te staken.

De bestuursleden hebben bij de bank toegang gevraagd en gekregen tot de bankrekeningen van de stichting. Uit de afschriften bleek dat de gelden vooral stromen naar de voorzitter zelf en zijn levenspartner middels kasopnames en overboekingen naar privérekeningen. Op verzoek van bestuursleden heeft de bank per onmiddellijke ingang de zei eerder tegen de krant dat beschuldigingen over seksueel misbruik puur speculaties en vermoedens zijn die hij kan bevestigen noch ontkennen.

Ook over de donaties hebben bestuursleden, die ook walgen van Anteney C. en zijn levenspartner, vragen. Verkouter roept alle donateurs op om onmiddellijk hun schenking ten behoeve van de kinderen te staken.

De bestuursleden hebben bij de bank toegang gevraagd en gekregen tot de bankrekeningen van de stichting. Uit de afschriften bleek dat de gelden vooral stromen naar de voorzitter zelf en zijn levenspartner middels kasopnames en overboekingen naar privérekeningen. Op verzoek van bestuursleden heeft de bank per onmiddellijke ingang derekeningen geblokkeerd.

rekeningen geblokkeerd.

| de ware tijd | Door: Redactie